Czym jest termowizja / termografia?

ec_pro_termowizja Termowizja jest jedną z metod diagnostyki obiektów polegającej na pomiarze promieniowania w paśmie podczerwieni. Efektem takiego pomiaru jest obraz widzialny rozkładu temperatury na powierzchni obiektu mierzonego zwanego termogramem. Jednakże sformułowanie termowizja jest tylko umowną nazwą tejże metody. Przyjmuje się że pojęcie 'termowizja' wzięło się od nazwy handlowej pierwszej kamery termowizyjnej wyprodukowanej przez firmę AGA, mianowicie AGA-Thermovision, a poprawną nazwą tej dziedziny powinna być termografia. Termografia (termowizja) jest najpopularniejszą metodą bezkontaktowego obrazowania i rejestrowania w postaci termografów (termogramów), rozkładu temperatury na obiektach, wykorzystując detekcję promieniowania podczerwonego IR (z ang. Infrared).

Więcej…

 

Kiedy i gdzie wykonuje sie certyfikaty?

ec_pro_swiadectwa2Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy:

  • budynku nowego oddawanego do użytkowania (certyfikat będzie konieczny przy ubieganiu się o pozwolenie na użytkowanie),
  • budynku istniejącego w przypadku jego sprzedaży lub wynajęcia nowemu najemcy.
W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiącymi samodzielną całość techniczno-użytkową świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się także dla lokalu mieszkalnego lub jego części.

Więcej…

 

Czym jest Świadectwo Energetyczne?

ec_pro_swiadectwa3 Jest to wydany przez upoważnionego specjalistę dokument, który określa wielkość zapotrzebowania energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu czyli energii na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, oświetlenia (w przypadku budynków użyteczności publiczej), wentylacji i klimatyzacji. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, które może się zmieniać w zależności od sposobu użytkowania i zwyczajów użytkowników.

Więcej…

 

Dlaczego świadectwa są potrzebne?

ec_pro_swiadectwa1Cechy energetyczne decydują o koszcie eksploatacji, a także mają istotny wpływ na komfort użytkowania pomieszczeń w budynkach. Dlatego dla nabywców i najemców powinna być zapewniona pełna dostępność danych charakteryzujących jakość energetyczną budynku. Wprowadzenie oceny energetycznej umożliwia dokonywanie w pełni uczciwych transakcji sprzedaży i wynajmu.
Świadectwo (certyfikat) energetyczne ułatwia właścicielowi wiarygodne przedstawienie walorów nieruchomości, budynku lub lokalu oferowanego do sprzedaży lub wynajmu, a jednocześnie dla nabywcy lub najemcy stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi nieujawnionymi wadami kupowanego czy wynajmowanego budynku lub lokalu.

Więcej…

 
Home Informacje