Cennik termowizja

 

Badanie termowizyjne mieszkania                                             od 250 zł

podstawowe bez wykonywania


Badanie termowizyjne domu                                                      od 350 zł

podstawowe bez wykonywania raportu


Badanie termowizyjne mieszkania                                             wycena indywidualna

pełne z raportem


Badanie termowizyjne domu pełne                                            wycena indywidualna

z raportem


Badanie termowizyjne systemów                                              wycena indywidualna

ogrzewania, instalacji elektrycznych i itp.


 

Cennik certyfikaty

 

Mieszkania i lokale                                                                       

mieszkalne                                                                                  od 250 zł


 

Dom jednorodzinny                                                                     od 350 zł


 

Budynki wielorodzinne                                                                wycena indywidualna


 

Budynki użyteczności publicznej                                                wycena indywidualna


 

Inne budynki/obiekty                                                                    wycena indywidualna