Rodzaje świadectw

Rodzaje Świadectw Energetycznych Toruń

Rodzaje świadectw

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki ergetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów swiadectw ich charakterystyki energetycznej określa cztery rodzaje wzorów świadectw charakterystykie energetycznej:
  • dla budynku mieszkalnego;
  • dla budynku;
  • dla lokalu mieszkalnego;
  • dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową.