Kiedy i gdzie wykonuje sie certyfikaty?

ec_pro_swiadectwa2Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy:

  • budynku nowego oddawanego do użytkowania (certyfikat będzie konieczny przy ubieganiu się o pozwolenie na użytkowanie),
  • budynku istniejącego w przypadku jego sprzedaży lub wynajęcia nowemu najemcy.
W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiącymi samodzielną całość techniczno-użytkową świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się także dla lokalu mieszkalnego lub jego części. Ten typ świadectwa trzeba sporządzić przed przekazaniem
użytkownikowi lokalu lub części budynku w nowym budynku, a także przy sprzedaży lub wynajęciu nowemu najemcy oraz przy ustaleniu odrębnej własności w budynku spółdzielczym. 
Dla nowych budynków oddawanych do użytku świadectwo energetyczne jest dokumentem wymaganym dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  Budynki, których nie dotyczy obowiązek posiadania certyfikatów i zwolnione są z ich posiadania to:
  • budynki zabytkowe;
  • budynki używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej; - budynki przeznaczone do używania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
  • budynki niemieszkalne służące gospodarce rolnej;
  • budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;
  • budynki mieszkalne przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż  4 miesiące w roku;
  • budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Świadectwa energetyczne ważne są 10 lat.

Nowe świadectwo należy sporządzić jeżeli upłynął termin jego ważności lub, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Taki obowiązek występuje np. w przypadku termomodernizacji budynku.
Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dotyczy budynków i lokali mieszkalnych wprowadzanych na rynek do obrotu pierwotnego i wtórnego. Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nie dotyczy budynków, których się nie sprzedaje, nie wynajmuje nowym najemcom ani nie modernizuje.
Home Informacje Kiedy i gdzie wykonuje sie certyfikaty?